9 юни 2010 г.

ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ ...


Един човешки живот...
Той започва с един вик...
Един човешки живот...
Това е подарък на живота, който се дава от любов или от доверие...
Който прощава нашите грешки... и нашите лудости...
Един човешки живот...
Той е за да се изживее с една жена и един друг мъж...
...който ще възпламени отново пламъка...
Един човешки живот...
Това е да тичаш по океаните с очите на дете...
Това е да се любиш...крещейки, че си жив...
Твоят човешки живот...
Танцувай го... изпей го... и тълпата ще ти отговори... всички хора...
...имат нужда от една ръка...една градина... и един кръст...
Един човешки живот...
Това са думи... усмивки... снимки... и спомени...
Твоят човешки живот...
...обича теб... обичай го... милиони... милиони... пъти...
Един човешки живот...
Това е един приключенски филм...
...където ние сме... актоьори без дубльори...
Един човешки живот...
Той се пише като роман... един албум... с черно-бели снимки...
Един човешки живот...
Това е преследване на съкровище, където човек хвърля тялото си в една опасна игра...
...където човек се влюбва...
Твоят човешки живот...
Танцувай го... изпей го... и тълпата ще ти отговори... всички хора...
...имат нужда от една ръка...една градина... и един кръст...
Един човешки живот...
Това са думи... усмивки... снимки... и спомени...
Твоят човешки живот...
...обича теб... обичай го... милиони... милиони... пъти...

Няма коментари: