20 май 2011 г.

~ Изкуството да ръководиш себе си ~


~ да развиеш своите индивидуални силни страни;
~ да разпознаеш и да се справяш с пречките
~ да създаваш в кариерата си и в личния си живот връзки,които те удовлетворяват
~ да мотивираш себе си и да вдъхновяваш останалите
~ да се превърнеш в лидер,вместо да бъдеш просто последовател
Вървиш ли по свой собствен път,ще постигнеш това,към което се стремиш.Пътят ти винаги ще е безопасен,именно защото е твоят собствен. Опиташ ли се да вървиш по нечий друг път,никога няма да достигнеш до душевен мир и всеки миг ще се отдалечаваш от себе си.

Няма коментари: